جلسه شورای فر هنگ عمومی شهر ستان سراوان ، به ریا ست امام جمعه شهرستان سراوان و اعضای شورای فر هنگ عمومی و با حضور فرماندار ، معا ونین فر ماندار ، مورخه 20 خردا د سا عت 14 در سا لن اجتماعات فرمانداری سراوان  تشکیل گردید . ابتدا واحد عبداللهی بعنوان دبیر شورای فر هنگ عمومی سراوان هدف از جلسه را برسی در خصوص شرکت حد اکثری مردم در پای صندوقهای رای اعلام و نسبت به آن توضیحاتی ارائه نمودند .سپس خا لقی فرماندار سراوان  در خصوص اجرائی بودن دستور کار شورا از قبل اشاره و اظهار نمودند فر هنگ تحت تا ثیر کشورهای مجاور قرار می گیرد ، و فر هنگ شکنده ترین راندمان است و در جامعه اگر به آن پرداخته نشود تحت تاثیر فر هنگ بیگانه قرار می گیرد .

فرماندار سراوان افزود :فر هنگ کشور ایران بر گرفته از دین مبین اسلام و خالص است و استکبار جها نی و رسا نه های بیگانه        فر هنگ ما را هدف قرار داه اند و سعی دارند آنرا به چا لش بکشا نند و نوع ورود آ نها به حا لت شبیخون فر هنگی است  که بارها مقام معظم رهبری به آن پرداخته اند .فرماندارسراوان اشاره ای به ادای احترام به خا نواده  معظم شهدا نمودند و فرمودند : با ید حا فظ خون شهدا باشیم و فر هنگ اسلامی را در کشور توسعه دهیم .

سپس امام جمعه سراوان حلول ماه مبارک شعبان ، ماه رسوالله و مناسبتهای در پیش رو را تبر یک و تهنیت عرض نمودند .و از زحمات ریاست اداره ارشاد ارسلامی و د بیر شورای فر هنگ عمومی شهرستان در طول تصدی تقدیر و تشکر و برای ایشان در سنگر فر هنگی شهرستان  ایرانشهر آرزوی توفیق  و موفقیت کردند و در ادامه از مدیر کل فر هنگ ارشاد اسلامی  استان خواستند هر چه زود تر مسئول جد ید را به شهرستان ابلاغ و معرفی ، تا در بر نامه های هنر ، فر هنگی شهر ستان   عقب نماند .

حجت الاسلام غلامرضا دهقان رئیس شورای فر هنگ عمومی و امام جمعه سراوان   انتخا بات 24 خرداد خلق حماسه سیاسی و حضور حد اکثری و انتخاب فرد اصلح از سوی ملت خواستار شدند .و  این  را خواسته مرحوم امام راحل (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری  دانستند .و در ادامه فر مودند : الآن عصر امروز مسئو لیت داریم که جمهوری اسلامی را حفظ و نگهداری کنیم که قوا نین اسلامی حا کمیت پیدا کند و با ید مکتب حیاتبخش قرآن وعمل به دستورات رسول خدابیشتر توسعه و گسترش یابد وی افزود : بهترین   انسا نهای مخلص  برای حفظ نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب در این راه شهید شدند و ما مسئو لیت داریم الان از کشور حفا ظت و    پا سداری کنیم و حفظ جمهور اسلامی یک واجب عینی است ، در مقا بل واجب کفائی است و همه در برابر آن مسئول هستند ، و حفظ نظام جمهوری اسلامی از نماز حتی واجب تر است و از اهم واجبات است وحفظ جمهوری اسلامی همان قدر اهمیت دارد که اسلام ارزش دارد .و مهمترین هدف تثبیت نظام جمهوری اسلامی برای حا کمیت نظام است .

رئیس شورای فر هنگ عمومی و امام جمعه شهرستان اعلام کردند : شاه بیت سخنان امام همین مسئله اسلام است در عمر سیاسی و غیر از کلمه اسلام چیز دیگری در زبان جاری نکرده است .و شکست در عرصه ها از جمله اقتصادی مهمتراز شکست در مکتب نیست و باید به مکتب توجه خاص نمود و در مورد انتخا بات ، عدم شرکت در انتخا بات را گناه و از نوع گناهان کبیره نام برده بودند .

حجت الاسلام دهقان با توجه به سخنان امام راحل (ره)اظهار نمودند : وصیت من به ملت این است ، که در انتخا بات در صحنه با شند و همه مسئول سر نوشت کشور هستند ، ودر کلیه نسل ها مسا محه کاری در راس گنا هان می باشد .

مولوی حقا نی درازهی  نیز حضور پر شور و شکوه را خواستار شد و فرمود : با حضور پر شکوه در انتخا بات دشمن را نا امید می کنیم وی تا کید گرد : با ید فضای امید واری را در جامعه رونق و گسترش دهیم و فضای امید واری در میان مردم به وجود آ ید و این امر با حضور مسئو لین در شرکت مراسمات غم و شادی آنها تحقق می یا بد ، از جمله حضور مستمر مسئو لین در نمازهای جمعه که باید از   ظر فبیت ها استفاده کرد .

                                                                       (والسلام )

تاریخ : یکشنبه 19 خرداد 1392

فرا رسیدن ماه مبارك شعبان و ولادت سومین خورشید تابناك آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسین (ع) روز پاسدار و ولادت حضرت ابوالفضل (ع) روز جانباز  و میلاد با سعادت امام زین العا بدین (ع) را  گرامی تبریك و تهنیت  باد 


                           
 

امام جمعه شهرستان سراوان در جمع معتمدین  که در دفتر امام جمعه بر گزار شد فر مودند: همه نگا ه های کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به انتخا بات کشور ما دوخته شده است ، بنا به گزارش پا یگاه اطلاع رسانی ستاد نماز جمعه سراوان حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا دهقان در سخنانی تا کید کرد و گفت :با توجه به شرایط که امروز ایران عزیز در عرصه های مطلو ب بین المللی دارد ، انتخا بات شورا های اسلامی و ریا ست جمهوری اهمیت دو چندان پیدا کرده است .

وی حضور گسترده مردم را نمادی از قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد : در روز 24 خرداد ماه در پای صندوق های رای با حضور میلیونی و گسترده خود حما سه بزرگ دیگری را به عنوان حما سه سیا سی را خلق خواهیم کرد ، وی با بیان اینکه ملت ایران پیشکسوت تمام ملت های جهان است ، تصریح کرد : ملت ایران در     انقلا بی گری زبا نزد است به طوری که به عنوان الگو و اسوه منطقه شنا خته شده و خیزش های مردمی و بیداری اسلامی نشات گر فته از انقلاب اسلامی ایران است .

حجت الاسلام دهقان اذعان کرد مردم هو شمند ایران بارها و بارها اثبات کردند که در تعیین سر نوشت کشورشان بسیار حساس هستند و به موقع نقش آ فرینی می کنند ، و انتخا بات پر شور مشت محکمی بر دهان دشمن است ، و حضور گسترده مردم در انتخا بات اوج ارادت و وفاداری را به ولایت نشان می دهد و میزان اهمیت حضور پر شور مردم پای صندوق های رای عمق و دامنه تا ثیرآن بر اقتدار ملی است .

امام جمعه سراوان در خاتمه جلسه افزودند : افرادی که در مسئو لیت های بر گزیده میشوند با یستی در عدا لت ، تقوا ، معر فت ، تدبر و تدین در عا لی ترین سطح با شند .  روحانی برجسته اهل سنت سراوان گفت: شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و شرعی است و هر کسی در انتخابات شرکت نکند، حق خود را ضایع کرده است. مولوی سید عبدالصمد ساداتی امروز   اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین حماسه‌ای که قرار است توسط مردم ایران خلق شود همانا مشارکت در انتخابات 24 خردادماه جاری است.

وی افزود: انتخابات امسال هم برای دوستان ما و هم دشمنان ما بسیار مهم است برای دوستان از این لحاظ که در انتخابات حضور حداکثری داریم و برای دشمنان به این دلیل که در پی این هستند تا ببینند ما چگونه در انتخابات مشارکت می‌کنیم.

روحانی برجسته اهل سنت ادامه داد: وظیفه ملی، اسلامی و شرعی ما ملت ایران است که در این انتخابات حضور گسترده داشته باشیم و این وظیفه مهم را به نحو احسن انجام دهیم.

ساداتی تصریح کرد: حضور در پای صندوق‌های رای، استقلال و عزت کشورمان را حفظ می‌کند و خواسته‌های ما را در مقابل دنیا با توجه به مسائل و مشکلاتی که در زمینه اقتصادی وجود دارد، با حضور در عرصه انتخابات برآورده می‌سازد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بحث انتخابات وقتی مشارکت حداکثری باشد و مردم همه بر اساس وظیفه حضور یابند، محاسباتی را که دشمن برای ما رقم زده، آن محاسبات برهم می‌خورد و مایوس می‌شوند.
امام جمعه مسجد جامع نور سراوان بیان داشت: امیدواریم مردم عزیز میهن اسلامیمان همان طور که در انتخابات قبل حضوری ماندگار از خود در تاریخ ثبت کرده‌اند این بار هم بیشتر از خود احساس نشان دهند و نقش‌آفرینی کنند.

ساداتی اضافه کرد: حضور پر شور و احساسی مردم باعث تثبیت نظام و استقلال کشور می‌شود لذا این وظیفه تک تک ما مردم مسلمان و انقلابی ایران است که به این دین ادای تکلیف کنیم.

وی گفت: این انتخابات بسیار با اهمیت و سرنوشت‌ساز است چرا که مردم با حضور گسترده و حداکثری خود زمینه خلق حماسه‌ای جاویدان را در تاریخ ایران فراهم می‌سازند که برای همیشه ماندگار خواهد بود.

روحانی برجسته اهل سنت سراوان افزود: مسائلی را که امروز ما در کنار خود و در نقاط دنیا می‌بینیم اینها ارتباط زیادی دارد به اینکه مردم تا چه اندازه آگاهی داشته و در صحنه خواهند بود.

این مسئول اضافه کرد: این انتخابات نشان می‌دهد که همانند روزهای اول، مردم ما از دستاوردهای انقلاب و معنویات کشور دفاع کرده و همچنان می‌ایستد.

امام جمعه مسجد جامع نور سراوان ادامه داد: توصیه بنده به هر فرد مسلمان اعم از شیعه و سنی این است که وظیفه ملی و انسانی خود را که همانا شرکت گسترده در انتخابات 24 خردادماه جاری است به نحو احسن انجام دهند.

 سید ساداتی به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: شوراها بخشی مهم در شهرها و روستاها محسوب می‌شوند که به عنوان رابط مردم با مسئولان و ادارات هستند.

وی بیان داشت: این بخش مهم در آبادانی و توسعه شهرها و روستاها کمک بسیار موثر و مفیدی است و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.

شوراها نقش بسزایی در توسعه و آبادانی منطقه دارند

روحانی اهل سنت سراوان تصریح کرد: در بحث انتخابات شوراها در واقع مردم نماینده خود را در شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب می‌کنند که با مسئولان تعامل و ارتباط داشته باشد و در زمینه آبادانی و پیشرفت منطقه موثر عمل کند و به حل مشکلات مردم مناطق خود همت گمارد.

این مسئول تاکید کرد: مردم در انتخابات شوراهای اسلامی هم باید حضور و مشارکت گسترده‌ای داشته باشند و فرقی نمی‌کند که این انتخابات ریاست جمهوری است یا شوراهای اسلامی بلکه ملاک این است که حق وی بوده که در انتخابات حضور یابد.

 سیدساداتی متذکر شد: این حق مسلمی است که قانون به ما داده و باید در انتخابات چه ریاست جمهوری و چه شوراها شرکت کنیم و حق خود را با شرکت نکردن، ضایع نسازیم.

وی اذعان داشت: امیدواریم انتخابات حماسه‌ساز 24 خردادماه امسال خاری بر چشم دشمنان نظام و انقلاب اسلامیمان باشد و بدانند که مردم ایران در سایه فرامین رهبری و تبعیت از ولایت فقیه همواره پشتیبان رهبری و نظام بوده و هستند.


امروز هر حنجره و زبانی که مسلمانان را به وحدت دعوت کند، حنجره الهی است و هر حنجره و زبانی که مسلمانان و مذاهب اسلامی را به دشمنی با یکدیگر تحریک کند، زبان شیطان است
  حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار اساتید، قاریان و حافظان شرکت کننده در سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، یکی از دستورات مهم قرآن خطاب به مسلمانان را حفظ اتحاد و یکپارچگی دانستند و تأکید کردند: امروز هر حنجره و زبانی که مسلمانان را به وحدت دعوت کند، حنجره الهی است و هر حنجره و زبانی که مسلمانان و مذاهب اسلامی را به دشمنی با یکدیگر تحریک کند، زبان شیطان است.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تأکید بر لزوم انس و آشنایی بیشتر مسلمانان با قرآن و معارف سعادت بخش و عزت آفرین آن افزودند: یکی از خطاب های قرآنی به مسلمانان، اتحاد حول ریسمان الهی و متفرق نشدن است که در مقابل آن، آموزش و روش استعماری قرار دارد که ایجاد اختلاف میان امت اسلامی و تشدید تعصب های مذهبی، دستور کار آن است.

ایشان با اشاره به فریب خوردن برخی حکومت ها و دولت های اسلامی، و بازی آنان در زمین دشمن، خاطرنشان کردند: اتحاد و اتفاق میان مسلمانان، یک فریضه فوری است. ببنید که از جنگ و اختلاف مذهبی چه مفاسدی بوجود می‌آید و تروریسم کور چه فجایعی به راه می‌اندازد و رژیم صهیونیستی چه نفس راحتی می‌کشد.

رهبر انقلاب اسلامی، کشتار و خونریزی، تروریسم کور و فجایع مربوط به آن، و بوجود آمدن فرصت برای رژیم غاصب صهیونیستی را از نتایج اختلاف و تفرقه میان امت اسلامی برشمردند و گفتند: امروز، روز امتحان برای مسلمانان و دولت های اسلامی است، و ملت های اسلامی باید کاملاً هوشیار باشند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به موج اسلام ستیزی که از جانب غرب بر ضد دنیای اسلام آغاز شده است، تأکید کردند: دشمنان غربی، شمشیر را بر ضد مسلمانان از رو بسته اند، بنابراین امت اسلامی باید عوامل اقتدار و توانایی درونی خود را تقویت کنند که یکی از مهمترین این عوامل، اتحاد و یکپارچگی و تمرکز بر نقاط اشتراک است.

رهبر انقلاب با اشاره به اینکه دنیای اسلام امروز تشنه ی حقایق قرآنی است افزودند: برخلاف گذشته که برجستگان دنیای اسلام برای رساندن صدای آزادی خواهی خود شعارهای سوسیالیستی و کمونیستی سر می دادند امروز از شرق تا غرب دنیای اسلام اگر کسانی بخواهند شعار عدالت، استقلال، آزادی و عزت را فریاد کنند شعارهای قرآنی را سر می دهند.

ایشان برگزاری جلسات و مسابقات قرآنی را وسیله ای برای نزدیک شدن بیشتر به حقیقت و روح قرآن کریم دانستند و خاطرنشان کردند: فراگرفتن معارف قرآنی زمینه ای برای رسیدن به سلامت، امنیت و عزت و سامان یافتن زندگی مسلمانان در سایه ی تعالیم قرآن است.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گزارشی از تلاشهای این سازمان در جهت بسط معارف قرآنی و همچنین برگزاری سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بیان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی حضور قاریان، حافظان و اساتید قرآنی از 70 کشور جهان را از نقاط برجسته این دوره از مسابقات خواند و گفت: سازمان اوقاف در یکسال گذشته به منظور توسعه و همچنین ارتقاء فعالیتهای قرآنی در کشور برنامه های متنوعی را در دستور کار قرار داده است.


پس از راه اندازی سامانه پایش و رصد نقل و انتقال فرآورده‌های نفتی در انبارهای نفت و ناوگان نفتکش‌های جاده پیما به عنوان اتاق فرمان مقابله با قاچاق سوخت، فروش گازوئیل از طریق بازارچه‌های مرزی به مرزنشینان دومین اقدام غیر قیمتی دولت برای مقابله با پدیده قاچاق گازوئیل است.

بر این اساس با مصوبه دولت قیمت گازوئیل در مبادی مرزی به صورت قیمت تعادلی و شناور متناسب با فوب خلیج فارس عرضه می‌شود که بهای این فرآورده نفتی به مراتب بالاتر از قیمت آن در جایگاه‌های سوخت داخل کشور است و پیش بینی می شود با اجرای این طرح حجم قاچاق گازوئیل به حداقل کاهش یابد.

از این رو هفته گذشته به منظور توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و تامین معیشت مرزنشینان، نخستین مركز فروش سوخت به مرزنشینان در بازارچه مرزی میلك در سیستان و بلوچستان و در مرز مشترک با پاکستان و افغانستان به طور رسمی افتتاح شده است.

مطابق با برنامه تعریف شده در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باید تعداد مراکز مرزی فروش سوخت کشور به 34 بازارچه افزایش یابد که در این صورت علاوه بر مهار رشد قاچاق گازوئیل امکان افزایش صادرات فراورده های نفتی توسط مرزنشینان کشور هم فراهم می شود.

در راستای اجرای این برنامه، دومین بازارچه مرزی عرضه سوخت به مرزنشینان در كوهك سراوان استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد و حتی نخستین محموله سوخت از این بازارچه هم صادر شده است.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیشتر قیمت فروش سوخت در بازارچه‌های مرزی را كمتراز قیمت فروش این فرآورده نفتی در كشورهای همسایه اعلام کرده و گفته بود: این کاهش یمت منجر به ایجاد حاشیه سود منطقی برای مرزنشینان خواهد شد.

این مقام مسئول قیمت فروش گازوئیل به قیمت فروش مرزی را مخصوص مرزنشینان عنوان كرده و یادآور شده بود: سوخت تحویلی به مرزنشینان 500 لیتر و به قیمت 2300 تومان ( ساكنان تاشعاع 20كیلومتری مرز) خواهد بود.

از سوی دیگر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده است: سیستان و بلوچستان به دلیل وسعت مرزمشترك به طول 1500كیلومتر باك شورهای همجوار همچون افغانستان، پاكستان و مرزآبی دریای عمان استعداد بالقوه ای در افزایش صادرات فرآورده های نفتی و رشداقتصادی كشور دارد.

شهردار تهران با احداث مساجد در پایتخت سر خیر این اقدامات مطلوب شده است. ایشان طی چند سال اخیر که شهردار پایتخت هستند بسیار زحمت کشیدند و اقدامات مطلوب گسترده‌ای در شهر به انجام رساندند. مهم است در تهران شهرسازی اسلامی به انجام رسد. امروز ما در پایتخت شاهد ساختمان هایی هستیم که سر به فلک رسیده اما ظاهرش با معماری ایرانی اسلامی مطابقت ندارد.

شهر اسلامی یک محور مرکزی دارد که آن همان

مسجد است / . « وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر در صحنه باشند »

همه مسوول سرنوشت کشور و اسلام می باشند چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده .

روز سرنوشت سازی است می خواهید زمام کشور را به یک کسی بدهید که موثر در مقدرات کشور شما باشد سهل انگاری نکنید و به پای صندوقها بروید.

« باید ملت شریف بدانند که انحراف از این امر مهم اسلامی خیانت به اسلام و کشور است و موجب مسئولیت عظیم امت »انتخاب کنندگان قبل از رفتن به سر صندوق انتخابات منتخبین خود را با تحقیق و دقت کامل روی یک ورقه بنویسند که در وقت رای دادن با ذهن حاضر رای بدهند و لازم است که خودشان مستقیما رای خود را به صندوق بیندازند و به احدی اطمینان نکنند که فرصت طلبان در کمینند.

اشخاص بی سواد قبلا با مشورت اشخاص مطمئن متدین کاندیداهای خود را به وسیله شخص متدینی بنویسند و یا به شخص دیگری که مطمئن است بدهند بخواند و خودشان با دست خودشان رای خود را به صندوق بیاندازند و اختیار نوشتن رای یا به صندوق انداختن را به هیچ کس ندهند.

باید اخلاق همه در انتخابات هم اخلاق اسلامی باشد.

 حیثیت و آبروی مومن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است و هتک مومن چه رسد به مومن عالم از بزرگترین گناهان است و موجب سلب عدالت است .

باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و نباید کاری بکنیم که فردی بر مردم تحمیل شود .

اینجانب به هیچ وجه و به هیچ کس اجاره نمی دهم تا از سهم مبارک امام علیه السلام و یا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کند.

من متواضعانه از شما می خواهم که حتی الامکان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمایید اشخاصی اسلامی متعهد غیرمنحرف از صراط مستقیم الهی را درنظر بگیرید.

امروز همه باید با هم پای صندوقها برویم و همه با هم اشخاص متعهد مسلم کسانی که نه گرایش چپ دارند نه گرایش راست دارند نه ما را می خواهند به آنها بفروشند نه ما را می خواهند به آن طرف بفروشند این اشخاص را تعیین کنید تا سرنوشت شما و سرنوشت اسلام سرنوشت صحیح باشد.
امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها آرا خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند.

تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392
مولوی اسحاق مدنی ظهر پنحشنبه در مراسم دانش آموختگی طلاب مدارس دینی اهل سنت زاهدان اظهار داشت: اشخاصی که دلشان برای اسلام می تپد هیچگاه از دستورات اسلام و قرآن و پیامبر (ص) سرپیچی نمی کنند و به دنبال اتحاد و انسجام امت اسلامی اند نه تفرقه و اختلاف.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر جهان اسلام دچار مشکلاتی شده که مسلمان به روی برادر مسلمان خود اسلحه می کشد و حتی در درگیری ها به زن و فرزند مسلمانان نیز رحم نمی شود.

وی تاکید کرد: اگر مسلمانان دلسوز اسلام هستند باید با پیروی از قرآن کریم و فرمایشات پیامبر گرامی اسلام (ص) از تفرقه و اختلاف پرهیز کنند و برای عزت و اقتداراسلام با حفظ اتحاد و انسجام در یک صف واحد از آن دفاع کنند.

مولوی مدنی هشدار داد: دشمن سعی دارد تا با ایجاد شایعه و دروغ در افکار مسلمانان و ایجاد شبهه در ذهن آنها به این اختلافات دامن بزند و از این درگیری ها به نفع خود بهره برداری کند.

وی گفت: متاسفانه در حال حاضر آنقدر شایعه و تهمت توسط دشمنان اسلام در بین مسلمانان رواج داده شده که کوچک ترین اختلاف به کشتار و قتل ختم می شود.

وی ادامه داد: به طور مثال در میان شیعه به دروغ گفته می شود که اهل سنت به اهل بیت احترام نمی گذارد و یا در بین اهل سنت به دروغ می گویند که مذهب شیعه قرآن اهل سنت را قبول ندارد.

وی تصریح کرد: چگونه ممکن است انسانی پیامبر گرامی (ص) را دوست داشته باشد اما اهل بیت ایشان را دوست نداشته باشد و یا پیروان مذهب شیعه بین کتاب آسمانی و قران فرق بگذارند.

وی با اشاره به وجود اختلاف عقیده در صدر اسلام گفت: در صدر اسلام نیز اختلاف در میان مسلمانان و اصحاب پیامبر (ص) وجود داشت اما هیچ وقت این اختلاف عقیده ها منجر به درگیری و قتل نشد.
وی با بیان اینکه اختلاف جزیی عقیده از زمان صدر اسلام تا کنون وجود داشته است ادامه داد: پس از رحلت رسول مکرم اسلام (ص) هر گاه که مسلمانان اسلام را در خطر می دیدند با تمام اختلاف نظر های فقهی اما برای دفاع از اسلام و حفظ اقتدار آن با یکدیگر متحد می شدند به گونه ای که هیچکس فکر نمی کرد در میان آنها اختلافی وجود داشته است.

   در مراسم ختم صحیح بخاری که عصرامروز با حضور جمع زیادی از طلاب مدارس دینی در عیدگاه اهل سنت زاهدان برگزار شد تعداد 280 نفر از برادران و خواهران مدارس دینی اهل سنت به درجه حافظ قرآن، مولوی و همچنین فاضله نائل شدند.
ارسال نظر


امام جمعه شهرستان مرزی سراوان :

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا دهقان در خطبه های نماز جمعه این هفته در ابتدای خطبه همگان را به رعایت تقوای الهی و ترک محرمات دعوت نمودند و در ادامه فرمودند:

بندگان خدا خودم و شما را توصیه و سفارش می کنم به کسب تقوای الهی و پروا نمودن خداوند تبارک و تعالی و فاصله گرفتن از گناهان و آلودگی ها و روی آوردن به انجام فرایض دین ، انسانها در سایه صیانت و مواظبت از اعضاء و جوارح از گناهان و آلودگی ها می تواند زمینه سعادت و رستگاری دنیا و آخرت خودشان را فراهم کنند که امیدوارم خداوند من و شمار را در زمره متقین نیز قرار دهد ، انشاالله

وی با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم از سوره جمعه که در خصوص فلسفه بعثت نبی مکرم اسلام (ص) اشاراتی دارد که خداوند تبارک و تعالی می فرمایند:

*** یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین***

آیه اشاره به تمام موجودات این عالم آنچه که در آسمانها و زمین است همه تسبیح و ستایش خداست که پاداشاهی منزه و پاک و مقتدر و حکیم است مشغولند و ذکر خدا را می کنند آن خدایی که ملک و قدوس است .ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 16 خرداد 1392
 با تبریک مبعث حضرت رسول اکرم (ص)  ، نماز وحدت  آ فرین جمعه فردا 17 /خرداد / 92 به امامت حجت الاسلام والمسلمین  غلامرضا دهقان در مسجد جامع علی بن ابیطا لب (ع) شهرستان سراوان بر گزار می شود .

ضمنا"،اذان ظهرساعت 12 و 20 دقیقه و 28 ثا نیه می با شد .      

                                                       

                                                              ستاد نماز جمعه سراوان اِعلَموا اَنَّ اللّه‏َ تعالى قَد فَرَضَ عَلَیكُم الجُمُعَةَ فَمَن تَرَكَها فى حَیاتى وَ بَعدَ مَماتى وَ لَهُم اِمامٌ عادِلٌ اِستِخفافا بِها وَ جُحودا لَها فَلا جَمَعَ اللّه‏ُ شَملَهُ وَ لا بارَكَ لَهُ فى اَمرِهِ اَلا وَ لا صَلاةَ لَهُ اَلا وَ لا زَكاةَ لَهُ اَلا وَ لا حَجَّ لَهُ اَلا وَ لا صَومَ لَهُ اَلا وَ لا بَرَكَةَ لَهُ حَتّى یَتوبَ؛
بدانید كه خداوند متعال نماز جمعه را بر شما واجب ساخته است پس آنان كه در زندگى و پس از مرگ من، از روى سبك شمردن و یا انكار، آن را ترك كنند، با وجود این‏كه پیشواى عادلى دارند، خداوند وحدتشان نبخشد و در كارشان بركت ندهد، آگاه باشید نه زكات، نه نماز، نه حج و نه روزه آنان پذیرفته است. بدانید كه زندگى آنان بركتى نخواهد داشت، مگر توبه كنند.  به گزارش خبرگزاری فارس از سراوان، پیش از ظهر امروز جلسه توجیهی داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان سراوان با حضور فرماندار، معاون سیاسی، رئیس حوزه قضاییه، اعضای هیئت نظارت سراوان و داوطلبان پنج شهر سراوان، جالق، سیرکان، گشت و محمدی در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فرماندار سراوان در این جلسه با یاد و خاطره شهدای انقلاب به ویژه شهدای سراوان و تسلیت ایام سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و گرامیداشت قیام 15 خرداد گفت: این فرصت به صورت یکسان در اختیار ما و همه شما قرار دارد و حضرت امام (ره) در بخش انتخابات خیلی دغدغه داشتند که با درایت و رهبری بر برگزاری انتخابات در زمان مشخص تأکید می‌کردند.

محمدشریف خالقی افزود: انتخابات سرنوشت یک کشور را به نماد مردم‌سالاری رقم می‌زند و من و شما در همین راستا قرار گرفته‌ایم.

رئیس ستاد انتخابات سراوان ادامه داد: شماها به عنوان منتخب و ما به عنوان مجری باید بتوانیم یک انتخابات ارزشی و خوب را در سالی که مزین به حماسه سیاسی شده، رقم بزنیم.

وی اضافه کرد: بخشی از کار انجام شده و بخشی هم در حین انجام است و آن چیزی که مهم هست، برنامه‌ریزی خوب ما و شما است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان سراوان اذعان داشت: انتخابات دو قسمت است یکی ریاست جمهوری و دیگری شوراها که شما هستید بنابراین در انتخابات برای شما به عنوان انتخاب شونده، رقابت مهم است.

خالقی ادامه داد: در تبلیغات به نوعی باید حرکت کرد تا فردا مدیون مردم فهیم نباشیم هر چند که مردم خوب حرف‌ها و برنامه‌های شما را تشخیص می‌دهند.

این مسئول افزود: در تبلیغات، محور باید اخلاق تبلیغاتی قرار گیرد تا هم خدا و هم بنده خدا از ما و شما بپذیرند و بعد از اینکه انتخاب شدید به عنوان چکیده و منتخب مردم، رابط بین مردم و مسئولان خواهید بود.

فرماندار سراوان متذکر شد: رعایت امانتداری، تنور انتخابات را خوب گرم می‌کند و رأی را به اهلش بدهید.

تمکین از قانون هم به نفع کاندیداها و هم جامعه است

رئیس حوزه قضاییه شهرستان سراوان هم در ادامه این جلسه ابراز داشت: کلید رمز به دست گرفتن حکومت، ایمان به عمل صالح است و کسی که مؤمن هست لایق دسترسی به حکومت است.

حجت‌الاسلام غلامرضا نجفی افزود: دین از سیاست جدا نیست، حکومت اسلامی وقتی اسلامی باشد باید عبادت خدا را کرد و تاریخ گذشته برای ملت امروزی درس عبرتی باشد، زیرا پیروزی نهایی برای اهل حق بوده و این یک سنت الهی است.

وی بیان داشت: حق پیروز خواهد شد و نورانیت آشکار می‌شود و در نهایت آینده مسیر برای افرادی است که در این راه قرار خواهند گرفت.

رئیس حوزه قضاییه شهرستان سراوان ادامه داد: هدف اهل ایمان، استقرار دین الهی و رسیدن به امنیت کامل است.

نجفی خاطرنشان کرد: در تاریخ دست خدا را ببینید و این اراده و خواست خدا بود که با رهبری امام راحل و پشتوانه مردم، حکومت جمهوری اسلامی ایران به پیروزی رسید.

این مسئول گفت: امنیت واقعی در سایه حکومت دین است، اگر تعالیم دینی و اسلامی آنطوری که شایسته است در حکومت اسلامی پیاده شود به امنیت کامل در سراسر زمین خواهیم رسید و تمام مشکلات در دنیا به خاطر دوری از اسلام است.

رئیس حوزه قضاییه شهرستان سراوان بیان داشت: همه مردم از حاکمیت انتظار امنیت دارند و حاکمیت هم از مردم انتظار امنیت دارد لذا از شما انتظار می‌رود از اینجا به بعد در مسیر مقررات قدم بردارید و اگر تخلفی از شما سر بزند از طریق ستاد پیشگیری از تخلفات کاندیداها در خارج از نوبت و با سرعت و بدون ملاحظه برای سلامت انتخابات برخورد می‌شود.

نجفی در پایان متذکر شد: باید به قانون و قوانین انتخابات احترام بگذارید، زیرا تمکین از قانون هم به نفع شما و هم به نفع جامعه خواهد بود.


رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در حرم امام راحل، توصیه های مهمی را خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیان فرمودند.
 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز عروج ملکوتی رهبر کبیر انقلاب، در مراسم بزرگداشت امام(ره) که در حرم مطهر ایشان برگزار شد، سخنان بسیار مهمی را ایراد فرمودند.  

مشروح مهمترین محورهای سخنان رهبر فرزانه انقلاب به شرح ذیل است:

* خداوند متعال را سپاسگزاریم که یک نوبت دیگر به ما فرصت، مجال و عمر داد تا بتوانیم در یک چنین روزی از امام عزیزمان تجلیل کنیم و به ان بزرگوار عرض ارادت و اخلاص کنیم.

*اگر چه یاد امام در یاد ما زنده است ولی روز 14 خرداد مظهر دلبستگی امت به امام است.

* امسال این روزها مصادف است با سالروز شهادت جد بزرگوار امام یعنی امام موسی بن جعفر(ع)؛ امسال همچنین مصادف است با حادثه تعیین کننده 15 خرداد سال 1342.

*15 خرداد مقطع مهمی است و من مختصرا در این باره سخنانی را عرض می‌کنم.

*15 خرداد مبدا نهضت بزرگ روحانیت و مردم نیست، قبل از 15 خرداد در سال 1341 و آغاز سال 1342 قضایای مهمی اتفاق افتاد و در دوم فروردین 42 حادثه مدرسه فیضیه و ضرب و جرح طلاب علوم دینی و اهانت به مرحوم مرجع عالیقدر آیت‌الله گلپایگانی پیش آمد و قبل از آن تظاهرات مردم تهران در بازار و در انجا هماهانت به مرجع عالیقدر آیت‌الله خوانساری پیش امد. اینها نشان دهند نهضت در سال 41 و آغاز سال 42 آنچنان به نشاطی رسیده بود که پلیس دستگاه جبار برخوردهای خشنی با مراجع و طلاب داشتند. 


ادامه مطلب
(تعداد کل صفحات:54)      [...]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [...]  

آرشیو مطالب