تبلیغات
« ستاد سراوان » - مطالب عكس

حجة السلام  دهقان خطیب نماز جمعه مسجد جامع علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان سراوان در خطبه اول نماز جمعه امروز19مهرماه خودش و تمامی مومنان نمازگزار را دعوت به کسب تقوای الهی کرد وگفت: مومنین نمازگزارسعی کنیم همانطور باشیم که خدا می خواهد.طهارت روح و روان داشته باشیم و اعضاء بدنمان را از هرگونه نا پاکی و پلیدی دور کنیم لذا تمامی بزرگان دین توصیه شان کسب تقوای الهی است اگر ما از بسیاری از محرمات دوری کنیم در واقع تقوا را رعایت کرده ایم.

خداوند درآیه28سوره حج می فرماید: تا در آنجا منافع (دنیوی و اخروی) بسیاربرای خود فراهم ببینید و نام خدا را در ایامی معین یادکنندکه ما آنهارا از حیوانات بهائم روزی دادیم تا از آن تناول کرده و فقیران بیچاره را نیز طعام دهند.

 ادامه مطلب
طبقه بندی: عكس، 
آخرین مطالب
آرشیو مطالب