تبلیغات
« ستاد سراوان » - مراسم بزرگداشت شهادت استاد مطهری و روز معلم در شهرستان سراوان برگزار شد


 بزرگداشت شهادت استاد مطهری و روز معلم در روز 94/02/16 در مدرسه نمونه شهید مطهری با حضور امام جمعه محترم و رئیس اداره تبلیغات اسلامی و فرماندار محترم بهمراه جمعی از مسئولین این شهرستان مرزی برگزار شد.


امام جمعه محترم افزود که اولین کسی که به انسان علم را آموخت خداوند متعال بود و پس از خدا انبیاء و اولیاء الهی مأمور به این امر شدند که راه حلال و حرام و خوب و بد را برای ما تبیین نمودند لذا اسلام کسانی را که در راه علم و دانش قدم برمی دارند ستایش میکن وقتی به سیره ی انبیاء و امامن مراجعه می کنیم می بینیم وقتی که در مجلس و محفل آنها اگر یک عالمی حضور می داشت و به پاس احترام آنها برمی خاستند و فضایی را باز می کردند برایشان و تکریم و احترامشان می نمودند و ما باید از آنها درس بگیریم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی در ادامه اشاره به مقام معلم داشت که معلم از چنان منزلتی برخوردار است که امام باقر(ع) می فرماید تمامی جنبندگان روی زمین و دریاها همه و همه ی آنچه که در زمین و آسمان قرار دارند برای معلمان نیکی ها و خوبی ها طلب استغفار و آمرزش میکنند. و این بخاطر علم و دانشی است که دارا می باشند و می آموزند و این از ثروت و مال برتر است

حضرت علی_علیه السلام_فرمددند:به هفت دلیل علم و دانش،برتر از ثروت و دارایی است.

1-علم میراث پیامبران است و ثروت میراث فرعونیان.

2-علم با انفاق کم نمیشود ولی ثروت به خرج کردن کم میشود.

3-ثروت نیازمند به نگهبان است ولی علم دارنده ی خود را نگهبانی میکند.

4-علم در کفن هم با صاحب خود می آید ولی ثروت باقی می ماند.

5-ثروت برای مومن و کافر فراهم می آید ولی علم جز برای مومن حاصل نمیشود.

6-همه ی مردم در کارهای دینی خود به عالم نیاز دارند ولی به شخص ثروتمند نیازی ندارند.

7-علم آدمی را در عبور از صراط تقویت میکند ولی ثروت مانع از گذشتن او میشود.آخرین مطالب
آرشیو مطالب