تبلیغات
« ستاد سراوان » - نامه مقام معظم رهبری برای نجات و تحول ودعوت به ادراک حقیقت بوده استامام جمعه شهرستان مرزی سراوان :

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا دهقان در خطبه های نماز در ابتدا همگان را به رعا یت تقوای الهی و پر هیز و دوری جستن از گناه توصیه نمودند و در ادامه با اشاره به سوره توبه آ یه 105 فرمودند : ای پیا مبر بگو ، هر چه می خواهید عمل کنید ، سپس خدا شما را خواهد دید و همچنین پیا مبرش و مومنان نیز می بینند .از اهداف تر بیتی آن وادار کردن مردم به مرا قبت در کار هایشان است و نیز اینکه فر اموش نکنند که برای اعمال نیک و بدشان حقا یقی وجود دارد که به هیچ وجه پنهان نمی ماند . و مراد از دیدن اعمال در این آ یه شریفه : دانستن و فهمیدن و معرفت به آن است .                                                                    وی تصریح کرد ،  با ید مراقب اعمال و رفتارخودمان باشیم وامام صادق (ع) فرموده اند: تمام اعمال مردم هر روز صبح به پیامبر (ص) عرضه می شود ، اعمال نیکان و بدان ( اصول کا فی ج 1صفحه 171)                                                  

یکشنبه 12 بهمن  بازگشت حضرت امام خمینی ( رحمه الله علیه ) به ایران اسلامی در سال 1357 هجری شمسی و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و در ادامه افزودند : واقع بینانه تر ین توصیف از روز پیروزی انقلاب اسلامی ، این است که این روز غلبه مستضعفین بر مستکبر ین بود ،در دهه فجر جا دارد دفتر خا طرات پیروزی انقلاب و شجاعت و ایثار و فداکاری مردم را در ذهن مرور کنیم و به یاد آوریم که در سا لهای قبل از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی در چه وضعیتی بودیم .، و این کاری است که انجام آن برای درست فهمیدن تا ثیر انقلاب اسلامی در جامعه ضرورت دارد .و در آن روز های سیاه وظلم ، فر هنگ اسلامی ملت آ غاز شد ، کاباره ها و مشروب فروشیها بیشتر از مسا جد و کتا بخانه بود ، مجا لس شب نشینی در میان مسئو لین مملکتی به لانه های فساد تبد یل شده بود و در دستگاه حکو متی هر که از نظر اخلا قی فا سد تر بود مقا مش مهم تر بود  ، تا اینکه اراده الهی بر پیروزی مومنین تعلق گرفت و با امواج پیا مد های دل نشین و تکان دهنده امام خمینی (ره) از نجف در کمترین زمان ندای الله اکبر از همه جا بلند شد .                                                   شنبه 11 بهمن 93 دهم ربیع الثا نی وفات حضرت معصومه سلام الله علیها در 201 هجری ، قمری می باشد ، حضرت فاطمه معصومه (س) دختر گرامی امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) است که در روز اول ذیقعده سال 173 هجری قمری در مدینه منوره واقع شده است و در 23 ربیع الاول سال 201 وارد شهر مقدس قم شدند و پیش از اینکه دیدگان مبارکش به دیدار برادرش حضرت امام رضا (ع) روشن شود با اندوه فراوان دیده از جهان فرو بست . مردم قم با تجلیل فراوان پیکر پا کش را تشییع نمودند ، تا این که حضرت زینب فرزند امام جواد (ع) او لین گنبد را بر قبر شریف عمه بزرگوارش بنا کرد .

سه شنبه 14 بهمن 13 ربیع الثا نی 1436 روز فنا وری فضا یی گرامی داشته شد و در این مورد افزودند :ایران با ساخت بیش از ده ماهواره در ردیف بقیه کشورها قرار گرفت که مهمترین اهداف پروژه امید بود که در راستای بومی سازی صنعت ماهواره در اولین گام بود و بعد از آن از شنا سایی ظر فیت های  در خصوص تجهیزات سا خت ، مو نتاژ ، و تست ماهواره ، ایجاد فضای عملیا تی و در نها یت ایجاد بستر فعا لیت های فضا یی در شرکت های خصوصی گام برداشت شد و توانست با همت جوانان دانشمندان ماهواره های مصباح ، زهره ، سینا ، رصد ، ظفر ، فجر ، امید ، سفیر ،کاوشگر و... با موفقیت به پایان بر ساند .

خطیب جمه سراوان اشاره ای به نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به    (( عموم جوانان در اروپا و آ مریکای شما لی )) نمودند و افزودند : پرداختن به همه زوایای این نامه بدیع از حوصله یک یادد اشت فراتر است ،این قلم سعی می کند با تحلیل سا ختار نامه کمکی به شنا خت درونی ، این رخداد مهم     فر هنگی و بین المللی بنماید و این نامه برای نجات و تحول و دعوت به ادراک حقیقت بوده است . نامه در همان ابتدا موضوع بحث را مشخص می گرداند      ( سخن با شما در باره اسلام است و بطور خاص در باره تصویر و چهره ای که از اسلام به شما ارائه می گردد) و این نامه به یک شگرد کهنه و در عین حال مکرر که امروز علیه اسلام بکار گرفته می شود اشاره می نماید ( تحر یک احساس رعب و نفرت و بهره گیری از آن ،که متا سفانه سا بقه ای طو لا نی در تاریخ سیاسی غرب دارد ) و در ( تاریخ اروپا و آ مریکا از برده داری شرمسار است ،از دوره استعمار سر افکنده است ، از ستم بر رنگین پوستان و غیر مسیحیان خجل است ،محققین و مورخین شمااز خونریزی ها یی که بنام مذهب بین کا تولیک و پروتستان یا به اسم ملیت و قو میت در جنگ های اول و دوم جهانی صورت گرفت ، عمیقا" ابراز سر افکندگی می کنند )

وی اهمیت نامه مقام معظم رهبری به جوا نان انجمن های اسلامی و دانشجو یان متسقر ایرانی در اروپا بر شمردند

وی افزود : در پی استقبال گسترده مخاطبان از نامه رهبر انقلاب ، رسا نه های غر بی و آ مر یکایی در چرخشی قا بل توجه ، مجبور شد ند به مناسب خلاقانه و به موقع بودن و در نها یت موثر بودن پیام رهبر انقلاب اعتراف کنند .

در پایان یاد و خاطره شهدای هفته سراوان شهید محسن با قری در سال 65 در شلمچه و دادشاه بهار مست در پسکوه در سال 67 گرامی داشته شد .

انتهای متن /

 

 آخرین مطالب
آرشیو مطالب